ГПР Индекси

ЯНУАРИ 2014

ЯНУАРИ 2014 В началото на годината, макар да видяхме някои нови предложения от банките, индексите останаха без промяна. Дори и структурата на отпуснатите кредити остана почти непроменена поради все още слабото кредитиране. Така съвсем закономерно тя също не повлия индексите в посока на подобрение....

ЮЛИ 2013

ЮЛИ 2013 Юли отмина, а банките както се и очакваше се придържаха към типичната за този месец от годината активност, а именно изключително ниска. Може да се каже, че новости почти липсваха. Макар и само две банки все пак да предложиха новости, те не се отразиха върху индексите. Корекции по включените...

ЮНИ 2013

ЮНИ 2013 Незначителни бяха корекциите през юни и при двата индекса. Макар и при двата индекса да се наблюдава понижение, то е минимално и може да се приеме, че стойностите на показателите остават без промяна. Индексът в лева се установи на ниво от 8.17%, което само 1 б.п. по-ниско от майската...

МАЙ 2013

МАЙ 2013 Макар да имаше новости от банките през изминалия месец, отражение върху индексите може да се каже, че не наблюдавахме. Индексът в лева остана без промяна и се задържа на ниво от 8.19% въпреки значителното подобрение (с 3,61 пункта) по офертата на една от банките включени в него....

АПРИЛ 2013

АПРИЛ 2013 След почти четиримесечен период без почти никакви изменения в стойността на индекси, април предложи леко раздвижване. И двата индекса регистрират понижение. Освен подобренията в условията на 2 банки, които реално фиксират настоящата стойност на индексите, роля изиграва и промяната на...

МАРТ 2013

МАРТ 2013 Макар през изминалия месец да не липсваха положителни корекции в условията на някои от банките, включени в индексите, те не доведоха до изменение в стойностите им. При индекса в лева две бяха банките с положителни промени. Първата от тях е Общинска банка, която подобри най-добрата си...

ФЕВРУАРИ 2013

ФЕВРУАРИ 2013 Отминалият месец февруари не можа да предложи достатъчно голямо количество промени, които да дадат видимо отражение върху индексите. Макар няколко банки да бяха с корекции през месеца, на практика офертата на само една от тях оказа влияние върху двата индекса. Банката е МКБ...

ОКТОМВРИ 2012

ОКТОМВРИ 2012 Месец октомври се оказа месец на по-видимо поевтиняване на кредитите. Макар, че банките с подобрени условия по продукти да бяха ограничен брой, те съумяха да подобрят тенденцията за понижаване на цените на заемите. През октомври и двата индекса се понижиха, като този в лева с...

СЕПТЕМВРИ 2012

СЕПТЕМВРИ 2012 Новият бизнес сезон стартира плахо и новости от страна на банките почти не бяха налице. С удлъжените за пореден месец промоции още в минали месеци, очакванията за нещо ново се отлагат за около края на годината. Това логично създава предпоставки и стойностите на индексите да...

АВГУСТ 2012

АВГУСТ 2012 Макар месец август да беше част от слабата лятна активност на банките, индексите въпреки това понижиха видимо своите стойности. Индексът в лева достигна ниво от 8.56%, което е с 8 б.п. по-малко в сравнение с юли. Причината за това понижение е в корекциите по условията на...

ЮЛИ 2012

ЮЛИ 2012 През отминалия месец банковия сектор спази традицията характерна за летните месеци и активността на банките очаквано не беше висока. За целия отминал месец само три банки коригираха своите параметри. Върху индексите оказаха влияние две от тях – УниКредит Булбанк и Пощенска банка. При...

ЮНИ 2012

ЮНИ 2012 Отминалият месец юни не поднесе никакви изненади по отношение стойността на индексите. Съвсем закономерно, на фона на липсата на по-изгодни предложения, техните стойности останаха близки до майските. Единствената корекция в посока надолу в лихвените нива по продукти беше маркирана от...