ГПР Индекси

ЮНИ 2015

ЮНИ 2015 Две бяха банките, участващи в Индекса без поръчител, които подобриха ГПР по най-добрите си оферти. Това бяха Пощенска банка и Общинска банка. Първата стартира нови промоционални условия, с по-ниски лихвени проценти, като ГПР по офертата без поръчител с превод на заплата се понижи с 0,56 пр...

МАЙ 2015

МАЙ 2015 През изминалия май две банки промениха офертите си, участващи в Индексите. Това бяха Пощенска банка и БАКБ. Първата банка не удължи промоцията, стартирала миналия месец. В резултат на това Банката върна стандартните лихвени условия при офертата без поръчител. Това увеличи ГПР по нея с 1,30...

АПРИЛ 2015

АПРИЛ 2015 Банките, участващи в Индексите не бяха активни през месец април. Единствената банка, която предложи новост в офертите си беше Alpha bank. След като в края на април изтече промоционалната кампания на банката, тя не беше удължена и бяха върнати стандартните лихвени условия.  В резултат на...

МАРТ 2015

МАРТ 2015 Единствената банка, участваща в Индексите, която коригира  условията си през изминалия март беше Пощенска банка. Банката подобри лихвената част от заемите си за текущо потребление, като понижи лихвите по кредитите с и без поръчител. В резултат на това ГПР по офертата без поръчител се...

ФЕВРУАРИ 2015

ФЕВРУАРИ 2015 Само една беше банката, която коригира най-добрата си оферта, участваща в Индекса. Това беше СиБанк. Банката понижи лихвения процент при потребителски кредит по програма „Адванс“. Това понижи от своя страна и ГПР по офертата с 1,08 п.п. Това почти не оказа влияние върху крайната...

ЯНУАРИ 2015

ЯНУАРИ 2015 Активни бяха банките в първия месец от 2015 г. Общо 3 бяха банките, участващи в Индекса, които промениха най-добрите си оферти. Две банки стартираха нови промоционални кампании, а една не удължи крайния промоционалния срок и върна стандартните лихвени условия. ДСК Банк и Alpha Bank...

ДЕКЕМВРИ 2014

ДЕКЕМВРИ 2014 Наблюденията на www.MoitePari.bg за декември показват, че банките останаха пасивни и през изминалия месец по отношение на промяна в условията по кредити за текущо потребление. Индексите запазиха нивата си от месец ноември. ...

МАЙ 2014

МАЙ 2014 През май банките не предложиха новости по потребителските кредити, поради което нямаше промяна и в офертите, включени в индексите. Удължените промоции при 2 от банките, участващи в индексите, не повлияват техните стойности и те остават на нивата от април. ...

АПРИЛ 2014

АПРИЛ 2014 Единствената банка, която промени условията по оферти, участващи в Индексите за потребителски кредити беше Райфайзенбанк. Банката стартира нова промоционална кампания, чрез която подобри съществуващите условия. Така кредита с пакет "Живот", ползване на пакет "Комфорт", комунално плащане...

МАРТ 2014

МАРТ 2014 Две бяха банките, коригирали най-добрите си оферти по потребителски кредити без поръчители. Това бяха Пощенска и Общинска банка. Първата повиши таксата за разглеждане на документи с 10 лв. (от 40 на 50 лв.), с което ГПР по офертата с превод на работна заплата се повиши с 0,22 п.п. Общинска...

ФЕВРУАРИ 2014

ФЕВРУАРИ 2014 Банките, коригирали най-добрите си оферти по кредити за текущо потребление без поръчители бяха ДСК и Пиреос. Банка ДСК започна предлагане на нов потребителски кредит с фиксирана лихва за първите 6 месеца. Тази оферта измести досегашната най-добра оферта, което понижи ГПР с 1,24 п.п....

ЯНУАРИ 2014

ЯНУАРИ 2014 Банките не бяха особено активни в промените си по потребителски кредити. Единствената банка, която предприе промени на оферта, участваща в Индекса беше Пощенска банка. Банката преустанови промоцията по кредита си с превод на работна заплата. В резултат на това ГПР по кредита се повиши с...