ГПР Индекси

ЮНИ 2013

ЮНИ 2013 Три бяха банките, които коригираха най-добрите си оферти по потребителски кредити без поръчители. Това бяха Пощенска банка, FIBank и СИБанк. Пощенска банка подобри условията по потребителския кредит с превод на РЗ. Банката стартира нова промоция, като премахна таксата за отпускане ...

МАЙ 2013

МАЙ 2013 Отминалият май не можа да предложи новости от банките по отношение на потребителските кредити. Респективно не можем да очакваме да видим и корекции в индексите. По тази причина те запазиха априлските си стойности – 15.35% за кредити без поръчител. ...

АПРИЛ 2013

АПРИЛ 2013 Банките, които коригираха офертите си по кредити без поръчители през месец април бяха: Пощенска банка, ПИБ и МКБ Юнионбанк. Офертата на Пощенска банка, участваща в Индекса се влоши, след като банката не удължи крайния срок на промоцията с 2,00 п.п. по-ниска лихва. Вследствие на това...

ОКТОМВРИ 2012

ОКТОМВРИ 2012 Индексът по потребителските кредити без поръчител се понижи с 0,02 п.п. и достигна ниво от 16.97%.  Промяната на Индексите се дължи изцяло на промяната в структурната база на теглата на банките, участващи в тях. Тази база се променя в края на всяко тримесечие....

СЕПТЕМВРИ 2012

СЕПТЕМВРИ 2012 През месец септември размерите на индексите на Моите Пари по потребителски кредити се понижиха. Индексът по потребителските кредити без поръчител се понижи с 0,02 п.п. и достигна ниво от 16.99%. Понижението се дължи на подобрение в офертите на Юробанк И Еф Джи България (Пощенска...

АВГУСТ 2012

АВГУСТ 2012 Август беше месец на ниска активност на банките от гледна точка на потребителските кредити. През този месец размерите на индексите на Моите Пари по потребителски кредити се запазиха на нивата си от предходния месец. Индексът по потребителските кредити без поръчител се запази на ниво...

ЮЛИ 2012

ЮЛИ 2012 Юли беше месец на относително ниска активност на банките от гледна точка на потребителските кредити. През този месец актуалния размер на индекса на Моите Пари по потребителските кредити без поръчител леко се понижи до ниво от 17.01%. Промяната се дължи изцяло на промяната в структурната...

ЮНИ 2012

ЮНИ 2012 Юни беше месец на относително ниска активност на банките от гледна точка на потребителските кредити. Индексът по потребителските кредити без поръчител се понижи с 0.01 п.п. до ниво от 17.02%. Понижението се дължи на Alpha Bank България, която коригира офертата си, участваща в Индекса. ...

ДЕКЕМВРИ 2011

ДЕКЕМВРИ 2011 Декември беше месец на относително ниска активност на банките. През този месец актуалния размер на индекса на Моите Пари по потребителските кредити без поръчител остана на нивото си от предходния месец, а този с поръчител отчете леко понижение. Индексът по потребителските кредити...

СЕПТЕМВРИ 2011

СЕПТЕМВРИ 2011 Септември беше поредният месец на ниска активност на банките, участващи в Индекса на МОИТЕ ПАРИ по потребителските кредити. През този месец актуалния размер и на двата индекса остана без изменение. Индексът по потребителските кредити без поръчител се задържа отново на ниво от 17....

АВГУСТ 2011

АВГУСТ 2011 Август беше поредният месец на отпуски и изключително ниска активност на банките. Така и през този месец актуалните размери на индексите по потребителските кредити с и без поръчител останаха без промяна. Без изменение е индексът по потребителските кредити без поръчител. Той се е...

ЮНИ 2011

ЮНИ 2011 Този месец индексът остава непроменен. Малкото внимание на банките в този сегмент и доминирането на краткосрочните промоции при строго определени условия правят така, че промените в индексите да се появяват само при нова статистика от БНБ за дяловете на банките на пазара. Може би индексът...