ГПР Индекси

МАЙ 2011

МАЙ 2011 Пореден месец на слаба активност на банките по отношение на заемите за текущи нужди. Само една банка беше с промени, като нейната оферта поскъпна с 62 б.п. Това беше СИБанк, а причината за поскъпването на офертата е край на промоция и връщане на таксата за разглеждане на документи. Въпреки...

АПРИЛ 2011

АПРИЛ 2011 Изключително ниската активност на банките при тези продукти резонно даде своето отражение върху индексите през април. Нито една от офертите включени в техния състав не бе коригирана, което резултира в запазване на нивата на индексите от март. Така индексът по потребителски кредити без...

МАРТ 2011

МАРТ 2011 Отминалият месец март беше месец на промени в различни посоки. Акцентът беше върху заемите без поръчител и това е обяснимо. Макар самите тези заеми да са по-скъпи, интересът към тях традиционно е по-висок. Това дава стимули за банките да предлагат повече новости в тази посока. Така и...

ФЕВРУАРИ 2011

ФЕВРУАРИ 2011 Макар месецът да не беше от най-активните откъм корекции, движение в индексите отново има и индексът по кредити без поръчител се понижи с 40 базисни пункта и достигна ниво от 17.61%. Две бяха банките, които предопределиха тази стойност. Първата от тях, Банка ДСК, чувствително подобри...

ЯНУАРИ 2011

ЯНУАРИ 2011 Отмина поредният месец без запомнящи се корекции по отношение на потребителски заеми. Продължава тенденцията на отделянето на по-малко внимание на тази част от кредитирането. Въпреки че някои промоции бяха продължени, с което се даде шанс по-голям брой клиенти да се възползват от по...

ДЕКЕМВРИ 2010

ДЕКЕМВРИ 2010 Ниската активност на банките по отношение на кредитните им продукти неминуемо даде своето отражение върху индексите, в частност тези по потребителски кредити. Само два кредитора през декември промениха своите условия и въпреки малкия им брой, отражението върху индексите беше...

НОЕМВРИ 2010

НОЕМВРИ 2010 За разлика от октомври, през ноември банките бяха малко по-активни и станахме свидетели на някои корекции. Разбира се за активност е трудно да се говори предвид факта, че само 2 от банките участващи в индексите промениха своите продукти. Все пак, на фона на липсата на каквито и да е...

ОКТОМВРИ 2010

ОКТОМВРИ 2010 Изминалият месец октомври отново не предложи нищо запомнящо се. Влияние не успя да окаже дори и променената структура на индексите, която обичайно се променя в края на всяко тримесечие. Така, в унисон на слабата активност на банките по отношение на тези продукти, стойностите на...

СЕПТЕМВРИ 2010

СЕПТЕМВРИ 2010 Месец септември отмина с корекция в посока надолу в стойността на индекса. Той се понижи до ниво от 18.84%, което е 21 б.п. по-ниско от предходния месец. По-ниската стойност се дължи на промоционалната кампания на Societe Generale Експрес банк, при която заемите, които се отпускат са...

АВГУСТ 2010

АВГУСТ 2010 Единствената промяна, която даде отражение върху стойността на индекса беше изтеклата промоция по потребителски кредити на Банка ДСК. В резултат на това лихвите по промоционалните продукти на банката се върнаха на нивата от преди нея. Така най-доброто предложение на банката поскъпна с 1...

ЮЛИ 2010

ЮЛИ 2010 Само две банки от индекса през отминалия месец коригираха свои параметри и с това повлияха в немного голяма степен върху стойността му. За юли тя е 18.68%, което е с 13 базисни пункта по-малко от юни. Предвид факта, че само две банки повлияват стойността му може да се заключи, че...

ЮНИ 2010

ЮНИ 2010 През изминалия месец нито една банка не предложи новости за своите клиенти по отношение потребителските заеми. Корекции нямаше нито в посока подобряване, нито в посока влошаване на параметри. Логично това поведение на кредиторите запази досегашното статукво и цените на този вид заеми...