Финансови новини и съвети

раздел
теми

Финансови новини

Таксата на универсалните пенсионни фондове вече е по-ниска

Всички дружества използват максимално допустимата по закон удръжка, като само "Доверие" налага по-ниска при определени условия Максималната такса, която се удържа от месечните вноски за универсалните пенсионни фондове, бе намалена от началото на годината от от 4.25% на 4%. Това изискване е...

Фондовете на Карол Капитал Мениджмънт за Източна Европа заеха първите две места по доходност за 2017 г.

Инвестициите в развиващите се пазари от нашия регион ще бъдат печеливш избор и през настоящата година, смятат експертите на управляващото дружество Фондовете с фокус върху Източна Европа, управлявани от Карол Капитал Мениджмънт, заеха първите две места в класациите по постигната доходност в...

Eвтините пари свършват, ами сега?

Как краят на количествените облекчения ще се отрази на финансовите пазари, активите и тяхната доходност Едно лудо десетилетие, в което централните банки доминираха на финансовите пазари, като активно изкупуваха държавни, ипотечни и корпоративни облигации, свършва. Първите навлезли в тези...

БНБ продава на аукцион 7,5-годишни съкровищни облигации за 80 млн. лева

На 4 декември Българската народна банка (БНБ) ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност седем години и шест месеца (2 738 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент с падеж 27 март 2025 г., съобщи централната банка. Министерството на финансите определи...

За година активите на инвестиционните фондове се увеличиха с близо една трета

Продължава тенденцията инвестиционните фондове да инвестират все повече в акции, за да търсят по-голяма доходност, което показва, че се завръща апетитът за риск. Към края на септември активите на инвестиционните фондове в България се увеличават с 33,6% (827,9 млн. лева) на годишна база и достигат 3...

За първи път български ДЦК бяха реализирани при отрицателна доходност

На проведен на 13 ноември аукцион за преотваряне на емисия четиригодишни държавни ценни книжа (ДЦК), с падеж 22 февруари 2021 година, беше постигната за първи път отрицателна среднопретеглена годишна доходност, която възлезе на  -0,19%, съобщи Министерството на финансите. Съвкупният обем на...

БФБ-София стартира търговията с държавни ценни книжа

13 инвестиционни посредника и банки вече подкрепят инициативата и няма да начисляват такси на клиентите си при търговия с ДЦК Българска фондова борса-София стартира днес търговията с държавни ценни книжа (ДЦК). Това стана факт в резултат от съвместните усилия на Фондовата борса, Централен депозитар...

Доходността на универсалните фондове се повиши до 6.18%"Съгласие", Ен Ен и "ДСК-Родина" генерират най-голям доход за клиентите си към края на третото тримесечие на 2017 г.

Силното представяне на международните и местните пазари започна да се проявява и в резултатите на българските пенсионни фондове, които се повишават с особено ускорение през тази година. Така към края на септември средната доходност на сектора на универсалните пенсионни фондове, които се използват от...

Министерство на финансите ще пласира суверенен дълг за 85 млн. лева

Пускат нов държавен дълг за 85 млн. лв. На аукцион на 23 октомври Министерството на финансите ще предложи на инвеститорите левови държавни ценни книжа (ДЦК) със срок 7 години и 6 месеца за 85 млн. лв. Така ще бъде преотворена емисията, която беше пусната на пазара на предишния аукцион през...

Министерството на финансите пусна 7.5-годишни книжа с доходност 0.69%

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 7.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 27 март 2025 година, съобщи пресцентърът на ведомството. На аукциона са пласирани успешно ДЦК за 85 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 0.69%. Общият размер на...

Когато ти се инвестира, а всичко изглежда надценено

През изминалите девет години след световната финансова криза повечето класове активи отбелязаха впечатляваща доходност. Това важи както за традиционни инструменти като акции (S&P 500 – 260%, Nasdaq composite – 400%, STOXX 600 – 180%) и облигации, така и за по-неликвидни или екзотични инвестиции като...

Местните взаимни фондове увеличават активите си пето тримесечие

Активите на българските инвестиционни фондове продължават да нарастват пето тримесечие поред. Към края на юни те управляват вече 1.17 млрд. лв., което е най-голямата сума, откакто БНБ поддържа подобна статистика. Управляваните средства нарастват с 36% на годишна база въпреки очакванията, че ще има...