Финансови новини и съвети

раздел
теми

Финансови новини

Застраховането през 2015 г.: Застраховки в сянката на свити доходи

Природните бедствия не промениха съществено интереса към продуктите за дома и едва ли ще го направят и през новата година Без сериозни промени на пазара, но с увеличение на цените поне на някои застраховки. Така виждат новата година застрахователите. По отношение на цените ситуацията е в средата на...

"Автокаско" след градушка

Увеличение на цените при автомобилната полица не се очаква Извънредно обстоятелство, което се случва много рядко, но носи големи щети – това представляваше градушката в София през лятото за застрахователните компании. За клиентите им тя беше причина за чакане по опашки, записване на часове в...

Застраховането пострада от бедствията

Градушката в София се отрази във високи обезщетения по "Каско", очакват се още щети и заради наводненията Градушката в София и наводненията в цяла България са се отразили сериозно на застрахователните компании през деветмесечието, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Изплатените...

"Асет Иншурънс" убедително навлиза на застрахователния пазар

ЗАД „Асет Иншурънс“ АД е българско застрахователно дружество, което стартира своята дейност през месец май 2014г. Акционерите са български компании с дългогодишна история и утвърдени позиции в съответните сектори на икономиката. Динамична и съвременна,  компанията предлага пълната гама продукти в...

Застрахователите със слаб интерес към новите ДЦК на финансовото министерство

На проведен вчера аукцион министерството на финансите преотвори за четвърти път емисия 2.5-годишни облигации с падеж 26 септември 2016 година Предложени бяха книжа с номинална стойност 55 млн. лева. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 1.82% или с 31 базисни пункта повече от...

"Автокаско" - с тарифи нагоре

Някои компании планират увеличаване на цените по застраховката, а други вече са го направили за някои класове автомобили Много от застрахователните компании ще увеличат тарифите по "Автокаско" до няколко месеца, но натискът на пазара едва ли ще доведе до сериозен ръст. Това показа допитване до...

КФН забранява доплащане по "Гражданска отговорност" за пътуване в чужбина

Застрахователите ще правят метод за изчисление на обезщетения за ранени и загинали на пътя По-добро отчитане на посредници и брокери и забрана да се изисква доплащане по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" при пътуване в Европейския съюз (ЕС) и другите държави от споразумението ...

Здравни полици помагат за ръста в застраховането

Информационна кампания ще обяснява ползите от продуктите за защита на здраве и живот. Класическите полици "Живот" и рента, както и здравните, са помогнали за нарастване в животозастрахователния пазар от януари до края на юли в сравнение със същия период на миналата година, показват данни на...

Пазарът на масови застраховки е нараснал с 5% до края на юли

Основните причини са ръстът при "Гражданска отговорност", "Заболяване" и професионални полици. Пазарът на масови застраховки в България е отбелязал леко увеличение през първите седем месеца на тази година в сравнение със същия период на миналата, показват данни на Комисията за финансов надзор....

До 10% скок на "Гражданска отговорност" догодина

Причината е увеличението на изплащаните обезщетения С между 6 и 10% може да се увеличи от 2015 г. цената на задължителната за автомобилистите “Гражданска отговорност”, прогнозират застрахователи. Причината е ръстът на средния размер на обезщетенията, които се изплащат. “При произшествия в ЕС...

Застрахователите намаляват депозитите за сметка на акциите

Като цяло управляваните от застрахователните компании средства продължават да нарастват Делът на депозитите в активите на застрахователните дружества намалява за сметка на акции и дялове, показват данни на БНБ за първото полугодие. Като цяло управляваните от застрахователните компании средства...

Застраховането отбелязва ръст в края на юни

Една от причините е прехвърлянето на частното здравно осигуряване към застраховането, не се очакват загуби от градушката в София Лек ръст отбелязва застрахователният пазар през първото полугодие, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Повишението е както при масовите общи застраховки...