Финансови новини и съвети

Дискутирай с нас

Нужно ли е да се провежда линия на концентрация на производството с оглед на повишаване на производителността на труда, при положение, че съществува голяма безработица?

Нужно ли е да се провежда линия на концентрация на производството с оглед на повишаване на производителността на труда, при положение, че съществува голяма безработица?...

Защо натискът на клиентите се насочва именно спрямо показателите за ликвидност?

Защо натискът на клиентите се насочва именно спрямо показателите за ликвидност? ...

Каква е връзката между показателите за ликвидност и тези за задлъжнялост?

Каква е връзката между показателите за ликвидност и тези за задлъжнялост? ...

Защо, моля, когато фалира в началото на 1999 г. Кредитна банка на Илия Павлов, в която известни личности нямаха влогове, тя просто си фалира и нямаше никакви такива разправии като сега при КТБ?

Защо, моля, когато фалира в началото на 1999 г. Кредитна банка на Илия Павлов, в която известни личности нямаха влогове, тя просто си фалира и нямаше никакви такива разправии като сега при КТБ?...

Притесняват ме все по-честите коментари относно приближаващата потенциална хиперинфлация. Има ли според вас евентуална възможност да падне валутният борд и лева да се обезцени?

Привет! Притесняват ме все по-честите коментари относно приближаващата потенциална хиперинфлация. Има ли според вас евентуална възможност да падне валутният борд и лева да се обезцени? Разумен ход ли е срочните депозити в лева да се превалутират? Благодаря...

Имам ипотечен и потребителски кредит в евро, но сега ми предстои да получа 20 000 евро, да погася част от кредитите, да ги вложа на депозит или да инвестирам в ново жилище?

Имам ипотечен/26000/ и потребителски/8000/ кредит в евро, но сега ми предстои да получа 20 000 евро, да погася част от кредитите, да ги вложа на депозит или да инвестирам в ново жилище? ...

Трябва да получа превод от 10 000 долара от английска банка, а имам сметка в лева на физическо лице в МКБ Юнионбанк. Английската банка иска преди да направи превода аз да й изплатя такса от 70 долара чрез пейпал системата. Това редно ли е?

Здравейте! Трябва да получа превод от 10 000 долара от английска банка, а имам сметка в лева на физическо лице в МКБ Юнионбанк. Английската банка иска преди да направи превода аз да й изплатя такса от 70 долара чрез пейпал системата. Това редно ли е?...

Живея в София по постоянен адрес, искам да закупя къща в град Златица с лихвоточките, възможно ли е?

Живея в София по постоянен адрес, искам да закупя къща в град Златица с лихвоточките,възможно ли е? Къща с двор, жилище ли е? Ако е под стойноста на лихвоточките къщата, получавам ли всички лихвоточки? Какъв е реда от тука натък с документите?...