Финансови новини и съвети

Дискутирай с нас

Имам малко евро. Искам да ви попитам за съвет - да обменя ли тези пари в друга валута и ако да в коя?

Здравейте! Имам малко евро. Искам да ви попитам за съвет - да обменя ли тези пари в друга валута и ако да в коя?...

Искам да си направя 3 годишен срочен депозит в долари в ПИБ, по който лихвата е 7% на годишна база. Моят въпрос е, ако сключа този депозит за три годишен период ПИБ ще ми изплати ли общо 21% лихва върху сумата

Искам да си направя 3 годишен срочен депозит в долари в ПИБ, по който лихвата е 7% на годишна база. Виждам от сайта на Моите пари, че лихвата е променяема по този вид депозит. Моят въпрос е, ако сключа този депозит за три годишен период ПИБ ще ми изплати ли общо 21% лихва върху сумата или има право...

Имам отворен 1 г. депозит в лева в Тексим Банк при 8% лихва с възможност за довнасяне. Служителят ми обясни, че най-вероятно лихвата ще бъде променена, т.к. е много висока, в същото време в договора не пише нищо подобно. В крайна сметка, променяeма ли е лихвата по този депозит или не?

Имам отворен 1 г. депозит в лева в Тексим Банк при 8% лихва с възможност за довнасяне. Служителят ми обясни, че най-вероятно лихвата ще бъде променена, т.к. е много висока, в същото време в договора не пише нищо подобно. В крайна сметка, променяeма ли е лихвата по този депозит или не?...

Искам да попитам как чужденец може да открие сметка в българска банка и какви са изискванията?

Здравейте! Искам да попитам как чужденец може да открие сметка в българска банка и какви са изискванията? Благодаря!...

Разполагам с неголяма сума, която желая да развия по някакъв начин. Сумата е 3500 евро и предпочитам да ги вложа някъде с цел някаква печалба. Какво бихте ма посъветвали понеже нямам никаква информация?

Здравейте! Разполагам с неголяма сума, която желая да развия по някакъв начин. Сумата е 3500 евро и предпочитам да ги вложа някъде с цел някаква печалба. Какво бихте ма посъветвали понеже нямам никаква информация. Благодаря предварително!...

Защо ми искат електронен подпис при регистрация за интернет банкиране при условие, че искам само да следя движението на парите си в сметката в дебитната си карта(отнася се за ЦКБ)?

Защо ми искат електронен подпис при регистрация за интернет банкиране при условие, че искам само да следя движението на парите си в сметката в дебитната си карта(отнася се за ЦКБ)?...

кой е най-добрият вариант за изпращане на пари в чужбина? имам предвид най-добри курсове и най-ниски комисиони?

здравейте, интересуваме кой е най-добрият вариант за изпращане на пари в чужбина? имам предвид най-добри курсове и най-ниски комисиони? Благодаря предварително....

При отнемане на лиценз на някоя от гръцките банки, открили клонове у нас, сумите по откритите депозити в левове ще се изплащат в евро, и то по курс лев/евро, валиден в Гърция. На въпроса ми какъв е този курс, никой от служителите в една от тези банки не можа да ми отговори?

При отнемане на лиценз на някоя от гръцките банки, открили клонове у нас, сумите по откритите депозити в левове ще се изплащат в евро, и то по курс лев/евро, валиден в Гърция. На въпроса ми какъв е този курс, никой от служителите в една от тези банки не можа да ми отговори. Очаквам от вас да ми...

Ще получа определена сума като законно възнаграждение в Булбанк. Нямам сметка в нея, а и условията за депозити не ме удовлетворяват. Ще ми бъде ли по-изгодно да направя превод към друга банка с 3% по-висока лихва или преводната такса ще обезсмисли това?

Ще получа определена сума като законно възнаграждение в Булбанк. Нямам сметка в нея, а и условията за депозити не ме удовлетворяват. Ще ми бъде ли по-изгодно да направя превод към друга банка с 3% по-висока лихва или преводната такса ще обезсмисли това. Никъде не можах да намеря данни за преводната...

Имам ипотечен кредит и депозит в една и съща банка. Какво би се случило при фалит на банката?

Здравейте. Имам договор за кредит /ипотечен овърдрафт/ в евро с обезпечение ипотека върху недвижимо имущество. В същата банка депозирах на срочен депозит сума в евро в размер, равностоен на задълженията ми по кредита /под 100 000 лв./ Въпросът ми е : При фалит на банката, как ще се покрият...

Има ли депозити които не са гарантирани от фонда? Възможно ли е да не бъде гарантиран дори и да е вписано като точка от договора?

Има ли депозити които не са гарантирани от фонда? Възможно ли е да не бъде гарантиран дори и да е вписано като точка от договора? ...

Какво става с парите, вложени в лева на срочен или спестовен влог, при положение, че официалната валута на страната стане евро?

Какво става с парите, вложени в лева на срочен или спестовен влог, при положение, че официалната валута на страната стане евро? По-добре ли е, при откриване на такъв влог, той да е направо в евро, с оглед на предстоящата промяна на валутата в страната? ...