Въпроси и отговори

Кредитна история (досие)

Централният кредитен регистър (ЦКР) към БНБ съществува от 1998 година насам. Той предоставя по-централизирана на вид информация от 2004 година, а последните изменения във функциите му са от 2009. Към днешна дата в него участват банковите и небанковите финансови институции, които оперират на...

Дивиденти от приватизационни фондове

Да получи дивидент е право на акционера, но не и задължение за дружеството за разпредели такъв. Решението дали да се разпределя дивидент се взема с на Общо събрание на акционерите (ОСА). Всеки притежател на акции може да упражни правото си на глас при всички решения, които взема дружеството и които...

Просрочия по кредити - Принудително изпълнение и такси

При принудителното изпълнение осъденото да плати лице дължи, както главницата и лихвата по заема, така и съдебни разноски, наказателни лихви и такси за съдия изпълнител. Таксите на съдия изпълнителя можете да намерите в Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители ...

Валута и валутен борд

За да приеме България еврото като своя официална валута, трябва да бъдат изпълнени едновременно няколко условия. Някои от тях са: ниска инфлация, бюджетен дефицит и държавен дълг в определени рамки, както и други. За сега няма определена дата или яснота кога България ще бъде приета в еврозоната...

Финансиране по Европейски Оперативни програми - Земеделци

В рамките на Програмата за развитие на селските райони до 2013 години се предвижда отпускането на определени суми под формата на грантове. Тези грантове не покриват 100% от необходимите средства за реализиране на проектите. Подробно с особеностите на отделните оси (направления), по които се...

Необходими документи за откриване на фирма

Документите необходими за откриването на фирма варират според дейността, която фирмата би следвало да извършва. Някои дейности са обект на лицензиране (търговия със спиртни и тютюневи изделия) или на патентни изисквания (посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, адвокатски услуги и др....

Студентско кредитиране

Към днешна дата на българския кредитен пазар съществуват две принципни възможности за кредитиране на студенти. Първата са т.нар. Студентски кредити по Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Средствата по този вид кредит са предвидени за заплащане на университетски такси или за издръжка...

Задайте въпрос към експерт от МОИТЕ ПАРИ

СТЪПКА 1 от 3 Преди да зададете въпроса си, разгледайте отговорите на често задаваните въпроси, които сме подредили и категоризирали специално за Вас. Така ще можете да намерите по-бързо информацията, която Ви е нужна. ЗА ДА ЗАДАДЕТЕ ВАШИЯ ВЪПРОС, Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗБЕРЕТЕ НЯКОЯ...