Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Конкорд Фонд - 5 Централна и Източна Европа ДФ

  • Управляващо дружество: Конкорд Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (14.10.2019 г.-14.11.2019 г.)
Легенда:
  • Конкорд Фонд - 5 Централна и Източна Европа ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес7.50BGN
От началото на годината-0.86%
За последните 12 месеца1.69%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-2.41%
Стандартно отклонение6.40%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регион на инвестиране - описание
България и страни от ЦИЕ
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000164