Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

ЦКБ Лидер ДФ

  • Управляващо дружество: ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (14.10.2019 г.-14.11.2019 г.)
Легенда:
  • ЦКБ Лидер ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес8.73BGN
От началото на годината6.08%
За последните 12 месеца4.11%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-1.09%
Стандартно отклонение4.07%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000044