Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Елана Фонд Свободни пари ДФ

  • Управляващо дружество: Елана Фонд Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 4/3/2019
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Елана Фонд Свободни пари ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес158.43BGN
От началото на годината0.88%
За последните 12 месеца0.83%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)3.92%
Стандартно отклонение0.29%

Тип фонд
Фонд в облигации
Инвестиционен риск
Нисък
Инвестиране (регион)
• България
• Други
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000150