Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Ди Ви Баланс

  • Управляващо дружество: Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 10/25/2018
История за последният 1 месец   (11.10.2019 г.-11.11.2019 г.)
Легенда:
  • Ди Ви Баланс (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес9.08BGN
От началото на годината5.43%
За последните 12 месеца3.83%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-0.69%
Стандартно отклонение3.63%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен
Инвестиране (регион)
• Глобален
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000021