Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

ЮГ Маркет Максимум ДФ

  • Управляващо дружество: Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 9/11/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • ЮГ Маркет Максимум ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.60BGN
От началото на годината-1.06%
За последните 12 месеца-2.42%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)3.66%
Стандартно отклонение4.40%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000038