Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

ПИБ Класик ДФ

  • Управляващо дружество: ПФБК Асет Менджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • ПИБ Класик ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.89BGN
От началото на годината1.37%
За последните 12 месеца-1.61%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-0.99%
Стандартно отклонение3.20%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000157