Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Скай Глобал ETFs ДФ

  • Управляващо дружество: Скай Управление на Активи АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Скай Глобал ETFs ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес114.46EUR
От началото на годината10.12%
За последните 12 месеца6.72%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)1.44%
Стандартно отклонение10.84%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• Глобален
• Други
Регион на инвестиране - описание
Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Корея, Мексико, Нова Зеландия, Филипини, ЮАР, Япония
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000242