Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

ПИБ Гарант ДФ

  • Управляващо дружество: ПФБК Асет Менджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (13.10.2019 г.-13.11.2019 г.)
Легенда:
  • ПИБ Гарант ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.24BGN
От началото на годината-0.95%
За последните 12 месеца-1.64%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)1.83%
Стандартно отклонение1.10%

Тип фонд
Консервативен
Инвестиционен риск
Умерен
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000156