Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Елана Еврофонд ДФ

  • Управляващо дружество: Елана Фонд Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 4/3/2019
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Елана Еврофонд ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес147.82EUR
От началото на годината4.19%
За последните 12 месеца3.37%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)3.87%
Стандартно отклонение1.16%

Тип фонд
Консервативен
Инвестиционен риск
Нисък
Инвестиране (регион)
• България
• Други
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000225