Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Скай Финанси ДФ

  • Управляващо дружество: Скай Управление на Активи АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Скай Финанси ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.39BGN
От началото на годината7.34%
За последните 12 месеца-0.91%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-7.26%
Стандартно отклонение12.46%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• Европа включително Еврозоната
• Други
Регион на инвестиране - описание
Aктивно управляван фонд, който инвестира във финансовия сектор в Европа
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000140