Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Експат Акции Развити Пазари ДФ

  • Управляващо дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 8/30/2018
История за последният 1 месец   (17.10.2019 г.-17.11.2019 г.)
Легенда:
  • Експат Акции Развити Пазари ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1203.11BGN
От началото на годината-0.33%
За последните 12 месеца4.46%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)1.81%
Стандартно отклонение10.85%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• Глобален
Регион на инвестиране - описание
Акции на глобалните пазари, основно САЩ и Западна Европа
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000222