Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Астра Кеш плюс ДФ

  • Управляващо дружество: Астра Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 7/30/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Астра Кеш плюс ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес12.89BGN
От началото на годината6.53%
За последните 12 месеца-5.03%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)2.33%
Стандартно отклонение9.29%

Тип фонд
Консервативен
Инвестиционен риск
Умерен
Инвестиране (регион)
• България
• Други
Регион на инвестиране - описание
Австралия, Канада, Китай, Корея, Македония, Мексико, Нова Зеландия, Русия, САЩ, Сърбия, Турция, Украйна, Хърватия, Швейцария, ЮАР, Япония,
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000248