Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Елана Високодоходен Фонд ДФ

  • Управляващо дружество: Елана Фонд Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 5/31/2019
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Елана Високодоходен Фонд ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес102.87BGN
От началото на годината2.81%
За последните 12 месеца-1.15%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)0.72%
Стандартно отклонение6.85%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
• Други
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000007