Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Райфайзен (България) Глобален Микс ДФ

  • Управляващо дружество: Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 5/11/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Райфайзен (България) Глобален Микс ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.06EUR
От началото на годината6.30%
За последните 12 месеца5.93%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)1.76%
Стандартно отклонение2.79%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Нисък до умерен
Инвестиране (регион)
• Глобален
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000034