Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Елана Балансиран Евро Фонд ДФ

  • Управляващо дружество: Елана Фонд Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 4/12/2019
История за последният 1 месец   (13.10.2019 г.-13.11.2019 г.)
Легенда:
  • Елана Балансиран Евро Фонд ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес133.12BGN
От началото на годината4.70%
За последните 12 месеца2.84%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)2.07%
Стандартно отклонение3.80%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
• Други
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000008