Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Райфайзен (България) Консервативен Фонд България ДФ

  • Управляващо дружество: Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 5/8/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Райфайзен (България) Консервативен Фонд България ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.53BGN
От началото на годината1.62%
За последните 12 месеца1.62%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)3.20%
Стандартно отклонение0.30%

Тип фонд
Фонд в облигации
Инвестиционен риск
Нисък до умерен
Инвестиране (регион)
• Глобален
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000035