Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

ДСК Баланс ДФ

  • Управляващо дружество: ДСК Управление на активи АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • ДСК Баланс ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.23BGN
От началото на годината-5.01%
За последните 12 месеца-6.14%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)1.49%
Стандартно отклонение3.50%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000011