Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Селект Регионал ДФ

  • Управляващо дружество: Селект Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Селект Регионал ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.74BGN
От началото на годината7.77%
За последните 12 месеца1.30%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-2.24%
Стандартно отклонение8.38%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регион на инвестиране - описание
Република Хърватска, Словения, Румъния, Сърбия
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000002