Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Капман Макс ДФ

  • Управляващо дружество: Капман Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (14.10.2019 г.-14.11.2019 г.)
Легенда:
  • Капман Макс ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес13.06BGN
От началото на годината-5.46%
За последните 12 месеца-3.46%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)1.95%
Стандартно отклонение8.48%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000015