Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Пиреос универсален балансиран фонд

  • Управляващо дружество: Пиреос Асет Мениджмънт АДУВФ
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (14.10.2019 г.-14.11.2019 г.)
Легенда:
  • Пиреос универсален балансиран фонд (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес
От началото на годината
За последните 12 месеца
От началото на публичното предлагане (анюализира се)
Стандартно отклонение

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• Европа включително Еврозоната
• Азия и Тихоокеанския регион
• Други
Регион на инвестиране - описание
75% от инвестициите на фонда се фокусират в Европа, Америка и Япония
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000208