Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Тексим Балкани ДФ

  • Управляващо дружество: Тексим Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Тексим Балкани ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес56.63BGN
От началото на годината-5.05%
За последните 12 месеца-4.77%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-4.61%
Стандартно отклонение5.46%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регион на инвестиране - описание
Русия, Чехия, Полша, Сърбия, Румъния и др.
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000147