Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Компас Евростабилност ДФ

  • Управляващо дружество: Компас Инвест АД
  • Последна промяна: 4/3/2019
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Компас Евростабилност ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.12EUR
От началото на годината2.42%
За последните 12 месеца0.56%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)0.91%
Стандартно отклонение1.58%

Тип фонд
Фонд в облигации
Инвестиционен риск
Нисък до умерен
Инвестиране (регион)
• България
• Други
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000142