Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Елана Балансиран Долар Фонд ДФ

  • Управляващо дружество: Елана Фонд Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 4/3/2019
История за последният 1 месец   (15.10.2019 г.-15.11.2019 г.)
Легенда:
  • Елана Балансиран Долар Фонд ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес139.56USD
От началото на годината2.84%
За последните 12 месеца3.02%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)2.46%
Стандартно отклонение2.46%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
• Други
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000009