Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Реал Финанс Балансиран Фонд ДФ

  • Управляващо дружество: Реал Финанс Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000240