Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Капман Фикс ДФ

  • Управляващо дружество: Капман Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Капман Фикс ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес13.34BGN
От началото на годината2.59%
За последните 12 месеца3.40%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)3.12%
Стандартно отклонение1.65%

Тип фонд
Консервативен
Инвестиционен риск
Умерен
Инвестиране (регион)
• България
• Други
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000244