Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

ОББ Балансиран Фонд ДФ

  • Управляващо дружество: ОББ Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • ОББ Балансиран Фонд ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес16.28BGN
От началото на годината-3.78%
За последните 12 месеца-5.92%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)2.95%
Стандартно отклонение2.32%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000027