Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Компас Прогрес ДФ

  • Управляващо дружество: Компас Инвест АД
  • Последна промяна: 4/3/2019
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Компас Прогрес ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.30BGN
От началото на годината-0.67%
За последните 12 месеца-1.36%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-9.25%
Стандартно отклонение5.25%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000144