Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Тексим Консервативен Фонд ДФ

  • Управляващо дружество: Тексим Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 8/2/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Тексим Консервативен Фонд ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес76.51BGN
От началото на годината-1.34%
За последните 12 месеца-1.70%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-2.05%
Стандартно отклонение0.12%

Тип фонд
Фонд на паричен пазар
Инвестиционен риск
Нисък
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000042