Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

ОББ Патримониум земя ДФ

  • Управляващо дружество: ОББ Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • ОББ Патримониум земя ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес17.23BGN
От началото на годината10.58%
За последните 12 месеца4.97%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)5.21%
Стандартно отклонение7.75%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000219