Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

ПИБ Авангард ДФ

  • Управляващо дружество: ПФБК Асет Менджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (15.10.2019 г.-15.11.2019 г.)
Легенда:
  • ПИБ Авангард ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.57BGN
От началото на годината2.72%
За последните 12 месеца-0.72%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-4.60%
Стандартно отклонение6.21%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000158