Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

ДСК Евро Актив ДФ

  • Управляващо дружество: ДСК Управление на активи АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (15.10.2019 г.-15.11.2019 г.)
Легенда:
  • ДСК Евро Актив ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.22EUR
От началото на годината1.06%
За последните 12 месеца2.13%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)2.86%
Стандартно отклонение0.67%

Тип фонд
Фонд в облигации
Инвестиционен риск
Нисък до умерен
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000223