Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Ди Ви Евробонд

  • Управляващо дружество: Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 10/25/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Ди Ви Евробонд (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес25.80BGN
От началото на годината3.44%
За последните 12 месеца3.79%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)1.59%
Стандартно отклонение0.77%

Тип фонд
Фонд в облигации
Инвестиционен риск
Нисък
Инвестиране (регион)
• Глобален
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000018