Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Експат Глобални Облигации ДФ

  • Управляващо дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 8/30/2018
История за последният 1 месец   (16.10.2019 г.-16.11.2019 г.)
Легенда:
  • Експат Глобални Облигации ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1492.52BGN
От началото на годината-2.40%
За последните 12 месеца-2.28%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)4.62%
Стандартно отклонение3.63%

Тип фонд
Фонд в облигации
Инвестиционен риск
Нисък до умерен
Инвестиране (регион)
• Глобален
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000233