Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Инвест Класик ДФ

  • Управляващо дружество: Инвест Фонд Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Инвест Класик ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.67BGN
От началото на годината2.15%
За последните 12 месеца2.30%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-3.26%
Стандартно отклонение4.38%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000154