Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

ЦКБ Актив ДФ

  • Управляващо дружество: ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • ЦКБ Актив ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес10.71BGN
От началото на годината5.49%
За последните 12 месеца4.10%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)0.55%
Стандартно отклонение5.04%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000045