Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Експат Акции Развиващи се Пазари ДФ

  • Управляващо дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 8/30/2018
История за последният 1 месец   (15.10.2019 г.-15.11.2019 г.)
Легенда:
  • Експат Акции Развиващи се Пазари ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес788.63BGN
От началото на годината-6.69%
За последните 12 месеца-4.79%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-2.28%
Стандартно отклонение9.74%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
• Централна и Източна Европа
• Страни от Еврозоната
• Европа включително Еврозоната
• Други
Регион на инвестиране - описание
Развиващи се пазари
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000221