Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

Конкорд Фонд - 1 ДФ

  • Управляващо дружество: Конкорд Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (14.10.2019 г.-14.11.2019 г.)
Легенда:
  • Конкорд Фонд - 1 ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес18.32BGN
От началото на годината3.48%
За последните 12 месеца6.32%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)4.44%
Стандартно отклонение4.07%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
Регион на инвестиране - описание
България и други страни
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000022