Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Алфа SOFIX Индекс ДФ

  • Управляващо дружество: Алфа Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Алфа SOFIX Индекс ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.52BGN
От началото на годината-5.80%
За последните 12 месеца-9.10%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-4.78%
Стандартно отклонение5.81%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000026