Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Компас Глобъл Трендс ДФ

  • Управляващо дружество: Компас Инвест АД
  • Последна промяна: 4/3/2019
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Компас Глобъл Трендс ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.14BGN
От началото на годината9.97%
За последните 12 месеца1.65%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)2.93%
Стандартно отклонение14.55%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• Глобален
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000243