Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Aларик-Хибриден Депозит ДФ

  • Управляващо дружество: Аларик Капитал АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Aларик-Хибриден Депозит ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес9.99EUR
От началото на годината1.76%
За последните 12 месеца1.71%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)1.30%
Стандартно отклонение0.44%

Тип фонд
Фонд на паричен пазар
Инвестиционен риск
Нисък
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000232