Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Смарт Тех ДФ

  • Управляващо дружество: Алфа Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 3/15/2019
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Смарт Тех ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес0.48BGN
От началото на годината-5.81%
За последните 12 месеца-15.75%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-5.92%
Стандартно отклонение12.42%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000149